Tizenhét éve az utánpótlásképzés és a tehetséggondozás szolgálatában

Az SZTE Szegedi Tehetségpont részét képező Sófi Ösztöndíj fontos feladatának tekinti a fiatal tehetségek teljesítményének erkölcsi elismerését, és jövőbeni életpályájuk nyomon követését és elősegítését. Az alapítvány eddig tizenkilenc millió forint tanulmányi ösztöndíjjal jutalmazta a szegedi egyetem legjobbjait.

Az elnyerhető ösztöndíjak értékét növeli, hogy az Oktatási és Kulturális Miniszter 2008-ban a világhírű magyar tudósról elnevezett Kármán Tódor-díjjal ismerte el az alapítvány munkáját, amely a társadalmi felelősségvállalás területén adható legmagasabb állami kitüntetés. A Sófi Alapítvány egyedülálló tevékenységének és komplex értékelési rendszerének köszönhetően a magyar felsőoktatás legrangosabb ösztöndíjait osztja ki évről évre.

Már elsőévesként is megéri pályázni

A pályázat feltételeit teljesíteni tudó hallgatóknak már elsőévesként is érdemes megpályázni az ösztöndíjat, ugyanis a későbbi évek pályázatain mindez pluszpontokat jelent. Továbbá minden pályázó automatikusan a Sófi Tehetséggondozó Kör és az SZTE Szegedi Tehetségpont hallgatói közösség tagjává válik, és ezáltal jogosult lesz az alapítvány által nyújtott olyan szolgáltatásokra, mint az ingyenes jogi tanácsadás, kedvező banki és pénzügyi szolgáltatások igénybevétele illetve tudományos és változatos kulturális programokban való részvétel.

Az alapítvány ösztöndíjait a Szegedi Tudományegyetem minden hallgatója megpályázhatja, aki BSc/BA, MSc/MA vagy osztatlan képzés bármelyik évfolyamán, nappali tagozaton, állami vagy költségtérítéses rendszerben tanul, és a félévi hagyományos tanulmányi átlagok átlaga 4,00 felett van. A pályázat benyújtásának feltétele még, hogy előzetesen regisztrálni kell a SZTEhetség honlapján.

Az online pályázati űrlapok az egyetemi karok honlapjain érhetőek el. A kitöltött pályázati űrlaphoz csatolni kell az eredményeket igazoló iratok fénymásolatát, így a nyelvvizsga bizonyítványokat, a helyi és az országos tudományos diákköri konferenciákon elért (TDK, OTDK) elért eredmények okleveleit is. Igazolni kell mindezek mellett a tudományos munkákat, és csatolni kell az egyéb ösztöndíjakt és elismeréseket tanúsító okleveket is, és valamint a pályázó témavezetőjének ajánlását is. a pályázat ugyanis csak a mellékletekkel együtt érvényes.

A pályázatokat az alapítvány kuratóriuma bírálja el, és a legjobb öt jelöltnek ítéli oda a fejenként 200 ezer forintos ösztöndíjakat. További hat pályázó fejenként 50 ezer forint különdíjban részesül.

A pályázatok benyújtási határideje 2018. február 14-e, szerda 12 óra.

Új ösztöndíj a biológus hallgatóknak

Az SZTE Sófi József a Szegedi Tehetségekért Alapítvány a 2017-2018-as tanévben új ösztöndíj pályázatothirdet két kategóriában: Biológus Mesterképzés és Biológia Doktori Iskola. Az alapítvány Kuratóriuma 200-200 ezer forintos ösztöndíjat ítél oda a két kategória győzteseinek. A biológushallgatók ezzel egyidejűleg az SZTE Sófi Alapítvány egymillió forintos ösztöndíját is megpályázhatják.

forrás: hirado.hu